Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

16.09.2011


Radom, dn. 16 września 2011 r.


Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ogłoszenie nr 280520-2011 z dnia 08.09.2011r., zm. ogłoszenie nr 289558 - 2011, data zamieszczenia 15.09.2011.
dotyczy: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy 04/09/2011)

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15
NIP: 796-007-84-47

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację treści załącznika nr 7 do oferty.


W odniesieniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:

I. W § 7 SIWZ pkt 2) Termin wykonania zamówienia.
JEST:
2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych - 36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012; godziny do ustalenia z Zamawiającym."

POWINNO BYĆ:
2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych - 12 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012; godziny do ustalenia z Zamawiającym."

 

II. W odniesieniu do wzoru - Załącznika nr 7 do Oferty, w Tabeli ochrona obiektu oraz konwojowanie wartości pieniężnych we wszystkich kolumnach, w których wskazano okres trwania umowy tabel POWINNO BYĆ: 01.10.2011 - 30.09.2012"
Zmieniony wzór załącznika nr 7 Zamawiający zamieszcza poniżej.

W związku z niniejszą modyfikacją Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie uległ zmianie.