Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Konkurs na koncepcję iluminacji budynku Teatru w Radomiu

19.11.2012


Konkurs na koncepcję iluminacji budynku Teatru w Radomiu

1.Organizator
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom
Pl. Jagielloński 15
NIP: 796-007-84-47
Osoba wyznaczona do kontaktów: Marek Zielonka
email: teatr@teatr.radom.pl

2. Forma konkursu
Konkurs ma formę otwartego, jednoetapowego konkursu, w którym Organizator zaprasza do składania prac konkursowych.
Podstawa prawna: Kodeks Cywilny, art. 4.8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych

3. Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji iluminacji budynku Teatru, z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca, oraz wybór autora projektu z którym zostanie zawarta umowa o przeniesienie praw autorskich na Organizatora.

4. Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji iluminacji budynku Teatru.
Koncepcja powinna zawierać:
1) opis sprzętu oświetleniowego (opraw oświetleniowych i źródeł światła) proponowanego do iluminacji,
2) opis sposobu zasilania i sterowania opraw oświetleniowych,
3) wstępną lokalizację opraw oświetleniowych oraz kabli zasilających oprawy,
4) wizualizacje iluminacji,
5) praktyczny pokaz proponowanych rozwiązań oświetleniowych w następujących podziałach:
 elewacja rzeźbiarska od strony ulicy Kelles-Krauza,
 pozostała część budynku.

Koncepcja iluminacji powinna obejmować :
 elementy architektury - elewacja rzeźbiarska od strony ulicy Kelles-Krauza (fragment części A)
 elewację części C budynku (wejście główne i część od strony ulicy Kelles-Krauza)
 elewację części D budynku
 elewację części A i B budynku (od strony szkoły medycznej)
 elewację części D budynku
(oznaczenie poszczególnych części budynku podane na podstawie załączonej mapy)
Iluminacja budynku ma być spójna i mieć jednorodny charakter.
Oprawy mają być niewidoczne z poziomu obserwatora, z wyjątkiem ewentualnego oświetlenia budynku z poziomu chodnika. Naruszenie struktury elewacji możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Programowanie iluminacji obiektu powinno być dokonywane z wykorzystaniem protokołu Ethernet i bezprzewodowej komunikacji.

5. Zadanie konkursu
Zadaniem Konkursu jest wybór koncepcji na postawie której zostanie sporządzony projekt oraz zostanie wykonana iluminacja budynku Teatru .

6. Oferty
Oferta powinna być ważna przez okres 30 dni i zawierać:
- koncepcję iluminacji - w formie elektronicznej
- wstępny kosztorys sporządzenia projektu oraz wykonania iluminacji w oparciu o przedłożoną koncepcję - koszt ogólny nie może przekroczyć kwoty 90.000 zł brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy zł)
- propozycję ceny brutto ( za sporządzenie koncepcji i przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego ).

7. Oceny prac konkursowych dokona Zamawiający

8. Terminy
1. Składanie ofert do dnia 23.11.2012.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu do dnia 27.11.2012r.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożone oferty podlegać będą negocjacjom.