Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

27.04.2011

Radom, dn. 26 kwietnia 2011 r.

Ldz.ZD/270/02/2011

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Termomodernizacja Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 02/04/2011)

Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) oraz par. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:
1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 17 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum Firm: PHIN Consulting Sp. z o. o., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 oraz POI Sp. z o. o., 88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1, cena ofertowa brutto: 112.719,66 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTOR", 26-600 Radom, ul. Sycyńska 35 lok. 6,
2) Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o. o., 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Gen. Sikorskiego 20,
3) Konsorcjum Firm: PHIN Consulting Sp. z o. o., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 oraz POI Sp. z o. o., 88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1,
4) Janusz Białek, 26-600 Radom, ul. Piastowska 13/16,

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
1) Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o. o., 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Gen. Sikorskiego 20 - oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona,
2) Janusz Białek, 26-600 Radom, ul. Piastowska 13/16 - oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTOR", 26-600 Radom, ul. Sycyńska 35 lok. 6. Cena oferty brutto: 166.050,00 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 17 SIWZ - 67 pkt.
2) Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o. o., 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Gen. Sikorskiego 20, Cena oferty brutto: 320.737,60 zł.
3) Konsorcjum Firm: PHIN Consulting Sp. z o. o., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 oraz POI Sp. z o. o., 88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1. Cena oferty brutto: 112.719,66 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 17 SIWZ - 100 pkt.
4) Janusz Białek, 26-600 Radom, ul. Piastowska 13/16. Cena oferty brutto: 62.000,00 zł