Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

27.09.2011

 

Radom, dn. 27. września 2011 r.

                OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy  04/09/2011)

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,

26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47    

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r,  Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w rozdziale 17 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 5 złożona przez Agencję Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena ofertowa brutto: 63.270,95 zł., ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe „Kerim"- Mirosław Hendel, 26-611 Radom, ul. Sandomierska 14a; cena ofertowa brutto 65.083,63 zł, Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ - 97 pkt

2. Biuro Ochrony i Zabezpieczeń Elektronicznych "Cerber" Sp. z o.o.; 26-600 Radom, ul. 1905roku 1/9K;  cena ofertowa brutto; 83.989,32 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ -  75 pkt

3. Agencja Ochrony Osób i Menia „Reflex" Sp. z o.o. ; 26-600 Radom, ul. Wałowa 45. Cena ofertowa brutto 71.077,51 zł.  Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ - 89 pkt.

4. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Dragon" Mirosław Guzik; 26-600 Radom, ul. Szewska 5/1.  Cena ofertowa brutto: 89.632,56 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ -  70 pkt.

5. Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena ofertowa brutto:  63.270,95 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ - 100 pkt.

6. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRA-MED" PLUS Anna Pasek, ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom -  Lider Konsorcjum;  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ Z.P. PRAGAL"  Zdzisław Prasek, ul. Galla 4B, 26-600 Radom - Partner. Cena ofertowa brutto: 74.055,84 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ - 85 pkt.

7. Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum" 01-211 Warszawa , ul. Kasprzaka24 -Lider Konsorcjum,  „Uniserwis" Sp. z o.o. 01-211 Warszawa - Partner. Cena ofertowa brutto: 91.192,00 zł . Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 17 SIWZ - 69 pkt.