Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na całodobową ochronę osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego

19.09.2012

 

Radom, dn. 19 września 2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy 04/09/2012)
Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w rozdziale 17 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 6 złożona przez „KERIM"- Mirosław Hendel, 26-600 Radom, ul. Dzielna 11; cena brutto 61.200,37 zł, cena netto: 49.756,40 zł. ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.


II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. „EKOTRADE" sp. z o. o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4; cena brutto: 76.216,21 zł, cena netto: 61.964,40 zł; uzyskana liczba punktów 80,29
2. „OMEGA OCHRONA" Sp. z o. o., 03-901 Warszawa, ul. Zamoyskiego 45A m10; cena brutto: 83.098,80 zł, cena netto:67.560,00 zł. ; uzyskana liczba punktów 73,65
3. KONSALNET HOLDING S.A., KONSALNET SECURITY Sp. z o. o., KONSALNET OCHRONA Sp. z o. o. , 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A; cena brutto: 110.776,26 zł, cena netto: 90.062,00 zł; uzyskana liczba punktów 55,25
4. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex" Sp. z o. o. ; 26-600 Radom, ul. Wałowa 45; Cena brutto 81.929,80 zł, cena netto: 66.609,60 zł; uzyskana liczba punktów 74,69
5. Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o. o., ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki; cena brutto: 69.685,40 zł, cena netto: 56.654,80 zł; uzyskana liczba punktów 87,82
6. „KERIM"- Mirosław Hendel, 26-600 Radom, ul. Dzielna 11; cena brutto 61.200,37 zł, cena netto: 49.756,40 zł; uzyskana liczba punktów 100
7. KERIM OCHRONA Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Dzielna 11; cena brutto 65.207,22 zł, cena netto: 53.014,00 zł; uzyskana liczba punktów 93,85
8. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRA-MED" PLUS Anna Pasek, ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom - Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ Z.P. PRAGAL" Zdzisław Prasek, ul. Galla 4B, 26-600 Radom - Partner; Cena brutto: 73.509,72 zł, cena netto: 59.764,00 zł; uzyskana liczba punktów 83,25
9. Asistnet Cerber Sp. z o. o.; 26-600 Radom, ul. 1905roku 1/9K: cena brutto; 71.113,68 zł, cena netto: 57.724,80 zł; uzyskana liczba punktów 86,06
10. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Dragon" Mirosław Guzik; 26-600 Radom, ul. Szewska 5/1; cena brutto: 91.413,60 zł, cena netto: 74.320,00 zł; uzyskana liczba punktów 66,95
11. Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum" 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 24 -Lider Konsorcjum, „Uniserwis" Sp. z o. o. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 24 - Partner; cena brutto: 84.796,20 zł, cena netto: 68.940,00 zł; uzyskana liczba punktów 72,17

 


Przetarg na całodobową ochronę osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przetarg na ochronę osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego
treść ogłoszenia