Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i montaż foteli teatralnych na Scenie Fraszka

27.09.2012


Radom, dn. 27 września 2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie Fraszka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu" (nr sprawy 05/09/2012).

 

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w rozdziale 18 SIWZ (cena - waga 80% pkt. ocena estetyczna i funkcjonalności 20%). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez: FINDOM Co. Sp. z o.o. , 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów 91,25 pkt, w tym w kategorii cena 80 pkt; w kategorii ocena estetyczna i funkcjonalności 11,25 punktów.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Tronus Polska - Konrad Warda - ul. Ordona 2A,01-237 Warszawa; cena netto 99 000,00 zł cena brutto: 121 770,00 zł.
2. Arttech Cinema Sp. z o.o. , 01-961 Warszawa , ul. Wrzeciono 12A/17 ; cena netto: 109 350,00 zł. cena brutto: 134 500,50 zł . Uzyskana liczba punktów 37,18, w tym 29,68 pkt cena; 7,20 pkt. ocena estetyczna i funkcjonalności.
3. Findom Co Sp. z o.o. , 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b ; cena netto: 40 500,00 zł cena brutto: 49 815,00 zł. Uzyskana liczba punktów 91,25, w tym 80 pkt cena; 11,25 pkt. ocena estetyczna i funkcjonalności.

III. Informacja o ofertach odrzuconych:
Odrzucona została oferta Nr 1 złożona przez Tronus Polska - Konrad Warda ul. Ordona 2A , 01-237 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności z treścią SIWZ tj. niedołączenia do oferty modelu prezentacyjnego fotela wymaganego zgodnie z rozdz. 9 pkt 7 SIWZ.

 

Przetarg na dostawę i montaż foteli teatralnych na Scenie Fraszka