Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na iluminację elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego

22.10.2013

Radom, dn. 22 październik 2013 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 07/10/2013):


Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ) Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje że:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ (cena - waga 100 %). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez ROTECH Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 98 400, zł, cena netto: 80 000,00 zł,

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Profcam S.C. Rafał Kopyt, Marek Stąpor, ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom. Cena ofertowa brutto - 135 000,00 zł
2. Rotech Robert Połetek, ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Cena ofertowa brutto - 98 400,00 zł

II. Wykonawca, którego oferta została wykluczona:
Profcam S.C. Rafał Kopyt, Marek Stąpor, ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom -Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ). Wykonawca nie wniósł wadium.