Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na ochronę

18.09.2013


Radom, dn. 18 września 2013 r.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy 06/09/2013)


Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ (cena - waga 100 pkt ). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 4 złożona przez „KERIM"- Mirosław Hendel, 26-600 Radom, ul. Dzielna 11; cena brutto 67 675,09 zł, cena netto: 55 020,40 zł ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100 pkt.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o. o., ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Ocena oferty: 99 pkt.

2. Konsorcjum: Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum" 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 24; „Uniserwis" Sp. z o. o. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 24; Ocena oferty: 78 pkt.

3. Asistnet Cerber Sp. z o. o.; 26-600 Radom, ul. 1905 roku 1/9 K: Ocena oferty: 80 pkt.

4. „KERIM"- Mirosław Hendel, 26-600 Radom, ul. Dzielna 11;. Ocena oferty: 100 pkt.