Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi poligraficzne

10.04.2014

 

Radom, dn. 10 kwietnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne" (nr sprawy 01/03/2014).

 

Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2013 poz.907 ze zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 70 %, poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 30 %). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez: DjaF Jakub Furtyk, 30-092 Kraków , ul. Kmietowicza 1/1 , ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów (cena - 69,63 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 27 pkt - łącznie: 96,63 pkt).

 

1) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. „Agencja Reklamowa TOP" Agnieszka Łuczak 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148 - oferta odrzucona

2. Pasaż Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24
Cena oferty brutto: 67 917,45 zł. Punkty za cenę: 62,56; Punkty za poziom edytorski: 19,50; Ocena: 82,06 pkt

3. DjaF Jakub Furyk, ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków
Cena oferty brutto: 61 021,53 zł. Punkty za cenę: 69,63; Punkty za poziom edytorski: 27; Ocena: 96,63 pkt

4. Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork
Cena oferty brutto: 69 082,95 zł. Punkty za cenę: 61,50; Punkty za poziom edytorski: 18; Ocena: 79,50 pkt

5. Expol P. Rybiński, J. Dąbek Sp. Jawna ul. Brzeska 4 , Włocławek
Cena oferty brutto: 81 745,80 zł. Punkty za cenę: 51,98; Punkty za poziom edytorski 21; Ocena: 72,98 pkt

6. ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski, 05-230 Kobyłka, ul. Napoleona 4
Cena oferty brutto: 66 420,00 zł. Punkty za cenę : 63,97 ; Punkty za poziom edytorski: 20; Ocena: 83,97 pkt

7. EverGroup Sp. z o.o. , ul. Wolności 40/25 , 41-500 Chorzów
Cena oferty brutto: 60 696,81 zł. Punkty za cenę: 70; Punkty za poziom edytorski: 18; Ocena: 88 pkt

8. Adver Media ul. Miła 9, 26-600 Radom
Cena oferty brutto: 93 401,28 zł. Punkty za cenę: 45,49; Punkty za poziom edytorski: 19; Ocena: 64,49 pkt

9. Libra - Print Daniel Puławski Al. Legionów 114 B , 18-400 Łomża
Cena oferty brutto: 60 921,90 zł. Punkty za cenę: 69,74; Punkty za poziom edytorski: 21; Ocena: 90,74 pkt

10. Virgo Poligrafia , Janusz Skowroński Paweł Sola 26-600 Radom , ul. Wacława 2/6
Cena oferty brutto: 66 389,25 zł. Punkty za cenę: 64 ; Punkty za poziom edytorski: 29; Ocena: 93 pkt

 

Informacja o ofertach odrzuconych
Odrzucona została oferta Nr 1 złożona przez Agencję Reklamową TOP Agnieszka Łuczak 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148. Podstawa odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) - Druk dołączony do oferty tj. plakat /afisz nie spełniał wymagań określonych w SIWZ a Wykonawca pomimo wezwania nie uzupełnił oferty.