Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wydruki wielkoformatowe

21.02.2013

 

Radom, dn. 21 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługi poligraficzne- druki wielkoformatowe" dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 02/02/2013)


Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w § 18 SIWZ (I kryterium- cena- waga 70%; II kryterium- poziom edytorski załączonych do oferty druków- waga 30%). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Multiart Stanisław Urbańczyk, 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 32, cena oferty brutto 6.796,98 zł., cena oferty netto: 5.526,00 zł., ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 85.9.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. P.P.H.U. Wielka Reklama, Janusz Ciosek, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45
Cena oferty brutto: 12.699,14 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena: 30.8 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków: 23.01 pkt. Łączna punktacja: 53.81.

2. Studio Reklamy „Grafiti", Andrzej Seredyński, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
Cena oferty brutto: 22.918,59 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena: 16.8 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków: 23.01 pkt. Łączna punktacja: 39.81.

3. Media Light, 20-150 Lublin, Bursaki 6
Cena oferty brutto: 5.552,53 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena: 70 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków: 15.51 pkt. Łączna punktacja: 85.51.

4. Multiart Stanisław Urbańczyk, 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 32
Cena oferty brutto: 6.796,98 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena: 57.4 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków: 28.5 pkt. Łączna punktacja: 85.9.