Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na iluminację elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego

07.08.2013

 

Radom, 6 sierpnia 2013 r.

 

Zamawiający:
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom
Pl. Jagielloński 15
NIP: 796-007-84-47

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych:
"Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 04/07/2013) - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 283618- 2013 z dnia 19.07.2013.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych "Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 04/07/2013).

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.