Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.09.2013


Radom, 27.09.2013


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy 06/09/2013)


Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

Działając na podstawie art. 92 oraz 94 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ) Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:
Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny.
W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez Agencję Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 68 607,92 zł brutto. Oferta uzyskała ocenę 99 punktów i została sklasyfikowana na drugiej pozycji w rankingu ofert.

Wyboru oferty dokonano w wyniku odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana w dniu 18.09.2013 r. jako najkorzystniejsza wśród wszystkich złożonych ofert.