Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na druki wielkoformatowe

20.01.2012


Radom: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe (nr sprawy 02/01/2012)
Numer ogłoszenia: 19826 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne- banery, druki wielkoformatowe ( nr sprawy 02/01/2012 ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest druk i montaż materiałów reklamowych oraz wydruk elementów scenografii : Materiały reklamowe 1.banery: wymiary: 4,60 x 9,45 m, 5 wzorów x 1 sztuka zadruk jednostronny na materiale banerowym pełny kolor montaż na ścianie budynku Teatru na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów, projekt baneru dostarcza Zamawiający; 2. banery: wymiary: 3,73 x17,30 m, 3 wzory x 1 szt. zadruk jednostronny pełny kolor druk na siatce montaż na ścianie budynku Teatru, na naciągach z linek stalowych, na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów, oczkowane co 50 cm projekt baneru dostarczaZamawiający; 3.druki wielkoformatowe (afisze) nakład: 2 wzory x 30 szt. i 9 wzorów x 15 szt. format: 182 x 122 cm zadruk jednostronny pełny kolor papier blueback mat 140 gr, projekty wydruków dostarcza Zamawiający. Elementy scenografii do sztuki (wydruk na podstawie zeskanowanych zwymiarowanych projektów) 4.wydruk (12 a) format: 60 x 500 cm ilość sztuk: 2 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 5.wydruk (12 b) format: 125 x 400 cm ilość sztuk: 2 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 6.wydruk (13/14a) format: 400 x 400 cm ilość sztuk: 3 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550, liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 7.wydruk (13/14 b) format: 300 x 400 cm ilość sztuk: 2 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550, liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 8.wydruk (15) format: 400 x 400 cm ilość sztuk: 1 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 9.wydruk (16) format: 500 x 400 cm ilość sztuk: 1 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 10.wydruk (17) format: 460 x 400 cm ilość sztuk: 1 zadruk jednostronny - 1 kolor (czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 11. wydruk (18a) format: 370 x300 cm ilość sztuk: 1 zadruk jednostronny - 2 kolory (czerwony i czarny) materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 2.wydruk (18b) format: 160 x 60 cm ilość sztuk: 1 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 13.wydruk (19) format: 600 x 400 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania ; 14.wydruk (20/21a) format: 150 x 200 cm ilość sztuk: 4 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 15.wydruk (20/21b) format: 300 x 300 cm ilość sztuk:2 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 16.wydruk (20c) format: 170 x 70 cm) ilość sztuk:2 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 17.wydruk (21c) format: 120 x 140 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 18.wydruk (22) format: 500 x 400 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 19.wydruk (23) format: 250 x 500 cm ilość sztuk:2 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 20. wydruk (24a) format: 400 x 200 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 21. wydruk (24b) format: 500 x 200 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 22.wydruk (25) format: 250 x 500 cm ilość sztuk:2 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 23.wydruk (26) format: 400 x 400 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 2 kolory materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 24.wydruk (27/28a) format: 300 x 300 cm ilość sztuk:4 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 25.wydruk (27/28b) format: 300 x 200 cm ilość sztuk:2 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 na brzegach zgrzane kieszenie na rurki do mocowania; 26.wydruk (29a) format: 100 x 200 cm ilość sztuk:12 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 27.wydruk (29b) format: 300 x 100 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony; 28.wydruk (29c) format: 200 x 100 cm ilość sztuk:1 zadruk jednostronny - 1 kolor materiał banerowy matowy - grubość 550 liczba splotów 1000x1000 niezadrukowany margines (do podwinięcia - montaż na blejtramie) - po minimum 5 cm z każdej strony. 2.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 3.Druk oraz montaż będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. 4. Miejsce dostawy i montażu banerów: siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. Montaż banerów na ścianach budynku Teatru, przy użyciu istniejącego systemu do naciągania banerów. Przed zamontowaniem każdego baneru należy zdjąć baner, który został wcześniej powieszony - dotyczy to również montażu pierwszego baneru. Zalecana jest wizja lokalna na miejscu w celu zapozania się z systemem montażu banerów. 5.Miejsce dostawy druków wielkoformatowych i elementów scenografii : siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. 6.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości zamawianych środków w obrębie w/w asortymentu oraz ilości zamawianego asortymentu do kwoty wysokości umowy. 8.Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiajacy może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności; zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), usługi poligraficzne (co najmniej 2) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Dołączą do oferty jedną sztukę wykonanych przez siebie wydruków wielkoformatowych o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 ust. 1 pkt. 3 ( afisz ) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 80
* 2 - Poziom edytorski załączonego do oferty druku - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.teatr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat , II pietro , pok. 224.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie