Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na usługi poligraficzne

21.01.2010

Radom, 27 stycznia 2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy nr sprawy 01/01/2010, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w/w postępowaniu (dot. Opis przedmiotu zamówienia): Pkt. 18 i pkt. 19 (notesy), Ile kart zadrukowanych jednostronnie (2+0) mają zawierać notesy?

Odpowiedź: Notesy mają zawierać 50 kart.

Radom, 25 stycznia 2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy nr sprawy 01/01/2010, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Teczka ofertowa jest składanką (4 strony) bez nacięć i bocznych skrzydełek, proszę o informacje czy to mają być złożone do środka 4 kartki A4 a po rozłożeniu ma to mieć format 840x297 cm, bigowany w 3 miejscach? Jeżeli mają to być 4 strony A4 i bigowane na pół, to nie uzyskamy po złożeniu formatu A4.

Odpowiedź: Teczka ofertowa powinna składać się z dwóch kartek w formacie A4 (jedna kartka ma dwie strony, dwie kartki mają cztery strony). Po złożeniu format teczki będzie taki jak podany w SIWZ, tj. 295x210 mm (A4).

Pytanie: Punkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7,10. Czy mamy liczyć, że przez 12 miesięcy będzie zamawiane po 1 wzorze z odpowiadającego punktu będzie realizowane zamówienie, czy jest to rozplanowane w inny sposób?

Odpowiedź: Pkt. 2 i 4 to druki, które będą realizowane raz w miesiącu, pozostałe zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie roku 2010, na zasadach określonych w SIWZ.

Pytanie: Punkt: 12, 13, 14, 15. Nadruk na kopertach, na jakiej powierzchni 1 strony ma być nadruk. Czy będzie do 25% powierzchni koperty?

Odpowiedź: Nadruk na kopertach nie przekroczy 25% powierzchni koperty.

Radom, 25 stycznia 2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy nr sprawy 01/01/2010, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. W pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia jest program do sztuki składanki jego format to 200x140 i jest wskazane, że jest to składanka 3 skrzydełek więc mamy rozumieć, że finalny format po złożeniu to 66x46 (zbliżony do B9 tj 62x44 mm)?

Odpowiedź: Format 200x140 mm to format po złożeniu, zatem format przed złożeniem to 200 x 420 mm.

Pytanie 2. W pkt. 9 program do sztuki format po złożeniu to 200x140mm (składane po krótszym boku czyli format przed złożeniem wynosi 200x280 mm czy w związku z tym, można przyjąć format 210x297 (A4) i po złożeniu będzie to format 210x 148 czyli A5? mimo objętości 16 str. nie jest wskazane żadna oprawa czy nie ma być to oprawa zeszytowa?

Odpowiedź: Format programu przed złożeniem to 140 x 400 mm. Program składamy na pół po krótszym boku, czyli po boku o wysokości 140 mm. Książeczka po złożeniu ma mieć format 140 x 200 mm. Nie możemy przyjąć odstępstw od tego formatu. Program ma mieć oprawę zeszytową (ten sam papier co środek, z tym, że pierwsza i czwarta strona okładki ma być jednostronnie lakierowana).

Pytanie 3. Pkt.8 proszę o wskazanie po którym boku mają być zszywki (krótszym czy dłuższym)

Odpowiedź: Folder ma być szyty po dłuższym boku.

Pytanie 4. Teczka ofertowa czy ma zawierać nacięcie na wizytówkę oraz boczne skrzydełka zapewniające niewypadanie dokumentów?

Odpowiedź: Teczka ofertowa jest składanką (4 strony) bez nacięć i bocznych skrzydełek.

Pytanie: 5. kalendarz książkowy, czy jest to projekt autorski projekt okładki i wnętrza jest dostarczany przez Państwa czy po prostu należy dostosować parametrami kalendarz z istniejących na rynku, jaki kolor spirali (może posiadają Państwo zdjęcie starego kalendarza z lat ubiegłych?)

Odpowiedź: Projekt kalendarza jest projektem autorskim. Kolor spirali: czarny.

Radom: Usługi poligraficzne (nr sprawy 01/01/2010)

Numer ogłoszenia: 18842 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne (nr sprawy 01/01/2010).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów reklamowych: 1. afisz do sztuki 10 wzorów x 1000 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor 2. afisz repertuarowy 10 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor 3. plakat 6 wzorów x 300 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 170 g zadruk jednostronny - pełny kolor 4. ulotka repertuarowa 10 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk 5. ulotki pojedyncze do spektakli 12 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk 6. ulotki zbiorcze 1 wzór x 6000 sztuk format 195 x 97 mm (po złożeniu) liczba stron: 24 papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk, bigowane na pół szycie (1 zszywka) 7. programy do sztuk - składanki 5 wzorów x 300 sztuk format 200 x 140 mm (po złożeniu - składanka z 3 skrzydełek) papier kreda matowa 300 gr zadruk dwustronny - cmyk bigowanie na trzy folia matowa dwustronna 8. folder 2 wzory x 1000 szt. format: 266x205 mm (po obcięciu), grzbiet szyty (zszywki) liczba stron: 28 z okładką papier: kreda matowa 200 gr zadruk dwustronny - cmyk 9. programy do sztuk - książeczki 2 wzory x 500 sztuk format 200 x 140 mm (po złożeniu - składane po krótszym) papier kreda matowa 200 gr liczba stron: 16 zadruk dwustronny - cmyk bigowanie na pół lakier matowy dyspersyjny (jednostronnie - okładka) 10. wizytówki 10 wzorów x 100 sztuk format 90 x 50 mm papier kreda matowa 300 g zadruk jednostronny - dwa kolory 11. teczki ofertowe 1 wzór x 500 sztuk format po złożeniu 295 x 210 mm (A4) papier karton 350 g zadruk dwustronny - cmyk bigowane na pół folia matowa dwustronna 12. nadruk na koperty (C4) nakład 500 szt. format: 324 x 229 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 13. nadruk na koperty (C5) nakład 500 szt. format: 229 x 162 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 14. nadruk na koperty (C6) nakład 1000 szt. format: 162 x 114 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 15. nadruk na koperty (DL) nakład 2000 szt. format: 220 x 110 mm (DL) zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 16. zaproszenia 1 wzór x 1000 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory bigowane na pół 17. kalendarz książkowy 1 wzór x 500 sztuk format 210 x 147 mm (A5) liczba stron 380 środek: zadruk dwustronny - 2 kolory okładka: zadruk jednostronny - cmyk papier: środek - kreda matowa 90 g, oprawa karton 400 g + folia matowa dwustronna szycie - spirala 18. notes (karteczki do wyrywania) 1 wzór x 500 sztuk format 210 x 148 mm (A5) liczba stron: 100 papier offset 80 g zadruk jednostronny - 2 kolory klejenie 19. notes (karteczki do wyrywania) 1 wzór x 500 sztuk format 105 x 148 mm (A6) liczba stron: 100 papier offset 80 g zadruk jednostronny - 2 kolory klejenie 20. katalog do wystawy 2 wzory x 500 szt. format po złożeniu 266 x 205 mm (+ grzbiet) liczba stron 64 + okładka papier środek kreda matowa 150 g papier okładka kreda matowa 350 gr zadruk dwustronny - cmyk okładka folia matowa jednostronna klejenie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.). 1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności; zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), usługi poligraficzne (co najmniej 2) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późń. zm.). 1.6. Dołączą do oferty po jednej sztuce wykonanych przez siebie druków: afiszy lub plakatów, ulotek reklamowych, programów lub broszur reklamowych, katalogów lub wydawnictw książkowych, wizytówek, o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późń. zm.). 3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych (załącznik nr 1 do oferty). 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 2 do oferty). 5. Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty) 6. Dokumenty potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do oferty) 7. Wykonane przez siebie druki: a) afiszy lub plakatów, b) ulotek reklamowych, c) programów lub broszur reklamowych, d) katalogów lub wydawnictw książkowych, e) wizytówek - po jednym egzemplarzu - o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (załącznik nr 5 do oferty) Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników; 1. Obliczenie wartości zamówienia na usługi poligraficzne na rok 2010 (załącznik nr 6 do oferty). 2. Załącznik nr 7 do oferty (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 70

• 2 - poziom edytorski załączonych do oferty druków - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.