Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na banery

20.09.2011

 

Radom, dn. 20 września 2011 r.OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. . „Usługi poligraficzne" (nr sprawy 05/09/2011):

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz.19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:


Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 80 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 20 pkt.).

W postępowaniu została złożona z jedna oferta przez Wykonawcę:
P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama, 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10; cena ofertowa brutto: 10.031,41 zł.
Powyższa oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, uzyskała ocenę 100 pkt i została wybrana przez Zamawiającego.