Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na druk i dostawę biletów termicznych

17.11.2011


Radom, dn. 17 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. . „Usługi poligraficzne - druk i dostawa biletów termicznych" (nr sprawy 06/11/2011)

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz.19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:


I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 80 %, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 20 %). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 2 złożona przez: Efprinta Sp. z o.o. , ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom; cena ofertowa brutto: 8.744,07 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 102 pkt (cena 80 pkt, , poziom edytorski 22 pkt) .

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Vector Soft Sp. z o.o., 01- 496 Warszawa, ul. Korfantego 20; cena ofertowa brutto: 20.517,26 zł. Ocena dokonana przez Zamawiającego 72 pkt (cena 34 pkt , poziom edytorski 38 pkt) .

2. Efprinta Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Okulickiego 39; cena ofertowa brutto: 8.744,07 zł. Ocena dokonana przez Zamawiającego 102 pkt (cena 80 pkt , poziom edytorski 22 pkt) .