Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na druki wielkoformatowe

03.02.2012


Radom, dn. 3 lutego 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" (nr sprawy 02/01/2012).

 

Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:
Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 80%, poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 20 %). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez: Jacek Mojski Media Light, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów (kryterium cena: 80 pkt, kryterium poziom edytorski: 18,50 pkt, łączna punktacja: 98,50 pkt.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz liczba uzyskanych punktów :

1. PPHU Jan Ciosek WIELKA REKLAMA, 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10. Wynik oceny: punktacja za cenę: 61,76 pkt, punktacja za poziom edytorski: 19,75 pkt. Łączna punktacja: 81,51 pkt.
2. FRESH - Joanna Szymala, 57-400 Nowa Ruda ul. Wrześni 1B. Wynik oceny: cena 50,90 pkt , poziom edytorski: 16,55 pkt. Łączna punktacja: 67,45 pkt.
3. JANTOM-DRUK WIELKOFORMATOWY Janusz Świsłocki , 16-070 Choroszcz ul. Warszawska 32. Wynik oceny: cena: 46,95 pkt, pozom edytorski: 16,55 pkt. Łączna punktacja: 63,50 pkt.
4. Orion Joanna Błaszczyk, 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 16/15. Wynik oceny: cena: 49,67 pkt, poziom edytorski: 19,15 pkt. Łączna punktacja: 68,82 pkt.
5. Jacek Mojski Media Light, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin. Wynik oceny: cena: 80 pkt , poziom edytorski: 18,50 pkt. Łączna punktacja: 98,50 pkt .
6. GLOBART PRINT A. Gołębicki, M. Horba, T. Łaski, M. Stachowiak Sp. Jawna, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88 F. Wynik oceny: cena 66,96 pkt, poziom edytorski: 14,50 pkt. Łączna punktacja: 81,46 pkt.
7. CONCOLOR Radosław Stańczyk, 26-600 Radom , ul. Kwiatkowskiego 77. Wynik oceny: cena: 43,42, poziom edytorski: 13,65 pkt. Łączna punktacja: 57,07 pkt.
8. Visual Center Group Krzysztof Dusz, 41-200 Sosnowiec ul. Mierosławskiego 3 ul. Wynik oceny: cenę 45,01 pkt; poziom edytorski: 19 pkt. Łączna punktacja: 64,01 pkt.

 

 

Przetarg na druki wielkoformatowe z dnia 20 stycznia 2012 r.