Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi poligraficzne

09.02.2011

 

Radom, dn. 9 lutego 2010 r.


Ldz.ZD/270/01/2011


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne" (nr sprawy 01/01/2011).

Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1) W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1. Oficyna wydawnicza „Tercja", 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 35.
2. Drukarnia Poldruk s. c. Józef Grzywa, Marek Kawka, 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a.
3. Print Management Wojciech Pietrzak, 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 38/13.
4. Geokart-International Sp. z o. o., 35-117 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44.
5. Virgo Poligrafia Janusz Skowroński, Paweł Sola, 26-600 Radom, ul. Wacława 216.


2) Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 70 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 30 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez: Print Management Wojciech Pietrzak, 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 38/13, cena ofertowa brutto: 93.552,57 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 95,60 (cena - 68,60 pkt., poziom edytorski - 27 pkt.).


3) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Oficyna wydawnicza „Tercja", 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 35.
Ocena oferty: Cena oferty brutto - 139.371,30 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ: cena - 45,50 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 18,00 pkt. - łączna punktacja: 63,50 pkt.
2. Drukarnia Poldruk s. c. Józef Grzywa, Marek Kawka, 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a.
Ocena oferty: Cena oferty brutto - 102.502,50 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ: cena - 62,30 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 30,00 pkt. - łączna punktacja: 92,30 pkt.
3. Print Management Wojciech Pietrzak, 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 38/13.
Ocena oferty: Cena oferty brutto - 93 552,57 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ: cena - 68,60 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 27,00 pkt. - łączna punktacja: 95,60 pkt.
4. Geokart-International Sp. z o. o., 35-117 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44.
Ocena oferty: Cena oferty brutto - 91 248,78 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ: cena - 70,00 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 16,50 pkt. - łączna punktacja: 86,50 pkt.
5. Virgo Poligrafia Janusz Skowroński, Paweł Sola, 26-600 Radom, ul. Wacława 216.
Ocena oferty: Cena oferty brutto - 100.189,65 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ: cena - 63,70 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 21,00 pkt. - łączna punktacja: 84,70 pkt.

4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.