Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi poligraficzne

12.01.2012

 

Radom, dn. 12 stycznia 2012 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne" (nr sprawy 01/01/2012).


Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 70 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 30 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 7 złożona przez: VIRGO Poligrafia Sp. z o.o. , 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów (cena - 70 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 29,70 pkt - łączna punktacja: 99,70 pkt ).


1) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
:

1. Print Management Wojciech Pietrzak, 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 38/13.
Cena oferty brutto - 62.685,72 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 66,64 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków -26,20 pkt - łączna punktacja: 92,84 pk;

2. Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o. , 42-256 Olsztyn k/Częstochowy , ul. Narcyzowa 2.
Cena oferty brutto - 72.631,50 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 57,54 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 27,99 pkt - łączna punktacja: 85,53 pkt;

3. PASAŻ Sp. z o.o. , 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24.
Cena oferty brutto - 69.967,32 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 59,71 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 29,30 pkt - łączna punktacja: 89.01 pkt;

4. Drukarnia POLDRUK Sp. cyw. Józef Grzywa Marek Kawka, 58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39 A
Cena oferty brutto - 68.235,48 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 61,25 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 27,60 pkt - łączna punktacja: 88,85 pkt;

5. PROPRINT Usługi Poligraficzne Piotr Piwowski , ul. Daleka 9, Grzegorzewice 96-321 Żabia Wola
Cena oferty brutto - 68.732,40 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 60,76 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 24 pkt - łączna punktacja: 84,76 pkt;

6. Drukarnia VIPER Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa , ul. Rejtana 25/35,
Cena oferty brutto - 63.962,46 zł . Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 65,31.pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 26,50 pkt - łączna punktacja: 91,81 pkt;

7. VIRGO Poligrafia Sp. z o.o. , 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6,
Cena oferty brutto - 59.716,50 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z par. 18 SIWZ: cena - 70 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 29,70 pkt - łączna punktacja: 99,70 pkt.