Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi poligraficzne

31.01.2013


Radom, dn. 31 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługi poligraficzne" dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 01/01/2013)

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w § 18 SIWZ (I kryterium - cena - waga 70%; II kryterium - poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 30%).
Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez VIRGO Poligrafia Janusz Skowroński, Paweł Sola 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6, cena oferty brutto 72.658,56 zł., cena oferty netto: 59.072,00 zł., ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 85.8.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Drukarnia LEYKO Sp. z o.o., 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 11
Cena oferty brutto: 80.649,87 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 56 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 12.51 pkt. Łączna punktacja: 68.51.

2. S-PRINT 2 Sp. z o.o., 40-326 Katowice, ul. Techników 5
Cena oferty brutto: 108.057,96 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 42 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 12 pkt. Łączna punktacja: 54.

3. ATEKO Hanna Łyczkowska, 40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 24a
Cena oferty brutto: 110.340,84 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 41.3 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 12 pkt. Łączna punktacja: 53.3.

4. GS PROJEKT Grzegorz Szmyd, 38-130 Frysztak, Widacz 7
Cena oferty brutto: 95.202,00 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 47.6 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 9 pkt. Łączna punktacja: 56.6.

5. Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski, 09-411 Biała, Nowa Biała 34
Cena oferty brutto: 64.712,76 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 70 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 6 pkt. Łączna punktacja: 76.

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., 71-062 Szczecin, Al. Piastów 42
Cena oferty brutto: 76.451,88 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 59.5 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 11.01 pkt. Łączna punktacja: 70.51.

7. PASAŻ Sp. z o. o., 30-362 Kraków, ul. Rydlówka 24
Cena oferty brutto: 78.830,70 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 57.4 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 22 pkt. Łączna punktacja: 79.4.

8. Drukarnia GRAFIX Tomasz Biniek, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 59/1
Cena oferty brutto: 67.925,52 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 66.5 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 6.51 pkt. Łączna punktacja: 73.01.

9. PRINT Management Wojciech Pietrzak, 87-100 Toruń, Świętopełka 38/13
Cena oferty brutto: 71.635,20 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 63 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 21 pkt. Łączna punktacja: 84.

10. Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o., 42-256 Olsztyn, ul. Narcyzowa nr 2
Cena oferty brutto: 76.830,72 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 58.8 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków- 9.51 pkt. Łączna punktacja: 68.31.

11. VIRGO Poligrafia Janusz Skowroński, Paweł Sola, 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6
Cena oferty brutto: 72.658,56 zł. Ocena oferty przeprowadzona zgodnie z § 18 SIWZ: cena - 62.3 pkt, poziom edytorski załączonych do oferty druków - 23.5 pkt. Łączna punktacja: 85.8.