Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup komputerów

10.06.2009

Radom, dn. 10 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy  05/06/2009).

Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

  1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako nakorzystniejsza została uznana oferta nr 1  złożona przez MAN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert; 25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1, cena ofertowa netto: 60.638,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.


  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1)      MAN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert; 25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1,
Cena oferty: 60.368,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

2)      RATON  Marek Feszczuk; 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 10/16
Cena oferty: 64.770,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 94,00 pkt.

3)      TOPADVERT Agnieszka Czaplicka - Worożyńska; 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13,
Cena oferty: 66.871,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 91 pkt.

4)      MicroComp Sp. z o. o.; 26-600 Radom, ul. M. C. Skłodowskiej 12/2,
Cena oferty: 61.494,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 99 pkt.

5)      TECHNET Sp. z o. o.; 26-600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8
Cena oferty: 65.452,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 93 pkt.

6)      Forti Krzysztof Jurek; 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 11/2
Cena oferty: 62.300,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 97 pkt.