Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Termomodernizacja budynku Teatru

27.06.2011


Radom, dn. 27 czerwca 2011 r.


Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/ 2011)".


Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą", Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację treści załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 10).

Zmiany te dotyczą:

• W odniesieniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:

Treść zapisu pkt. 4.1 w brzmieniu: „Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.08.2012 r."

Zastępuje się treścią następującą:

„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.12.2012 r."

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

• W odniesieniu do treści załącznika nr 2 do siwz, tj. projektu umowy:

Treść zapisu § 3 ust. 4 w brzmieniu: „Zakończenie robót (termin wykonania przedmiotu umowy): 31.08.2012r."

Zastępuje się treścią następującą:

„Zakończenie robót (termin wykonania przedmiotu umowy): 31.12.2012 r."

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

• W odniesieniu do treści załącznika nr 10 do siwz, tj. harmonogramu rzeczowo - finansowego:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 10: dodaje odpowiednie kolumny w tabeli „Realizacja i plan płatności". Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: www.teatr.radom.pl

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie uległ zmianie.