Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

01.09.2011


Radom, dn. 01 września 2011 r.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15" (nr sprawy 03/06/2011).

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w rozdziale 13 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Ład-Bud Chrupek Edward, 33-100 Tarnów, ul. Torowa 1, cena ofertowa brutto: 8.689.715,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Ład-Bud Chrupek Edward, 33-100 Tarnów, ul. Torowa 1. Cena oferty brutto: 8.689.715,00 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 13 SIWZ - 100 pkt.
2. Konsorcjum firm: Rosa - Bud Spółka Akcyjna, 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7 oraz P.P.H.U. „RO.SA.-BUD" Roman Jan Saczywko, 26-600 Radom, ul. Ptasia 14. Cena oferty brutto: 8.748.990,00 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w rozdział 13 SIWZ - 99 pkt.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane