Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę urządzeń elektroakustycznych

18.12.2012

 

Radom, 18 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa urządzeń elektroakustycznych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 09/12/2012)

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, NIP: 796-007-84-47

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozdz. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w rozdziale 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez ESS Audio Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17; cena brutto 37 232,10 zł, cena netto: 30 270,00 zł. ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.
II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. ESS Audio Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17; cena brutto 37 232,10 zł, cena netto: 30 270,00 zł.